• Design
 • Produkt
Library
{{temp.name}}
{{temp.name}} Pro
{{stages[$index].config.name}}
Kliknite na text na pridanie textu
Pridať text Pridať text Pridať text Add curved text

 • Typography
{{resource.clipart.filter.currentCat.name}}
 • {{cat.name}}{{cat.amount}}
Upload
Image url
Webcam

You need to be logged in to upload images!

{{resource.upload.progressBar}}
Kliknite alebo presuňte fotky sem.
Podporované formáty: png, jpg, svg, pdf Max. veľkosť: {{settings['nbdesigner_maxsize_upload']}} MB Min. veľkosť: {{settings['nbdesigner_minsize_upload']}} MB Max. počet obrázkov: {{settings['nbdesigner_max_upload_files_at_once']}}
I accept the terms
Vymazať všetky nahrané obrázky
webcam
Facebook
Farba
Draw
Tvary
Ikony
Flaticon
Stories
Bar/QR-Code
vCard
Grid Frame
Photo Frame
Maps
Combination colors
Aa
Background colors
Kreslenie

Vybrať

 • {{resource.drawMode.brushWidth}}

Farba štetca

Základné farby

Základné farby

Color palette

{{art.name}}
{{resource.icon.filter.currentCat.name}}
 • {{cat.name}}{{cat.total}}
{{art.name}} Pro
{{art.name}}
{{art.name}}
{{art.name}}

Your information

Generate

Photo Frame
Insert map
Facebook
infomation

Vyberte si vlastnú farbu

Základné farby

Color palette

{{settings.product_data.product[$index].product_width + ' ' + settings.nbdesigner_dimensions_unit}}
{{settings.product_data.product[$index].product_height + ' ' + settings.nbdesigner_dimensions_unit}}
{{stages[currentStage].states.boundingRealSize.size}}
Drop to replace
{{stages[currentStage].states.coordinates.left}} {{stages[currentStage].states.coordinates.top}}
{{stages[currentStage].states.rotate.angle}}
 • {{$index + 1}}/{{stages.length}}
Cut line
Bezpečná oblasť
Warning
{{stages[currentStage].config.name}}
Out Of Stage
Nízka kvalita obrázku
 • Exclude from export
 • Zrkadlovo horizontálne
 • Zrkadlovo vertikálne
 • Fit to width
 • Fit to height
 • Stretch
 • Set as background
 • Presunúť celkom na vrch
 • Presunúť o jedno na vrch
 • Presunúť o jedno na spodok
 • Presunúť celkom na spodok
 • Na stred horizontálne
 • Na stred vertikálne
 • Align Vertical Center
 • Align Horizontal Center
 • Align Left
 • Align Right
 • Align Top
 • Align Bottom
 • Distribute Horizontal
 • Distribute Vertical
 • Replace Image
 • Lock all adjustment
 • Lock mask position
 • Lock edit
 • Lock horizontal movement
 • Lock vertical movement
 • x Lock horizontal scaling
 • y Lock vertical scaling
 • Lock rotation
 • Map layer with
  • {{field.name}}
 • Duplikovať
 • Rozdeliť vrstvy
 • Zmazať
 • Copy Design
 • Paste Design
 • Duplicate Stage
 • Add Stage
 • Delete Stage
 • Grid View

Vyberte si prosím špecifikáciu vašej tlačoviny.

Please select at least one side/page before start design!

All changes saved

- Kliknutím na text môžete text zmeniť

- Kliknutím pravým tlačítkom na myši na vybraný objekt, sa zobrazia ďalšie možnosti úpravy

Drag & drop image from sidebar into shape layer to replace the current image.

- Double click masked photo to turn on mask editing mode.

- Click Apply mask icon or click outside selected mask to turn off mask editing mode.

Vyberte si vlastnú farbu

Základné farby

Color palette